Wagen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht uw werknemers te laten verzekeren voor een mogelijk schadegeval met een bedrijfsvoertuig door hen in fout veroorzaakt gedurende de uitoefening van hun functie of op weg van en naar het werk.

Natuurlijk moeten uw voertuigen over een BA Auto beschikken en ook hier is de mogelijkheid om optioneel te kiezen voor een kleine of grote omnium, eventueel een bestuurderspolis en/of een pechverhelpingspolis.

Een onderneming heeft al snel enkele wagens lopen. Voor het wagenpark van uw bedrijf kunnen wij bijzondere voorwaarden afsluiten. Contacteer ons voor meer informatie.