Hospitalisatieverzekering

De hospitalisatieverzekering vergoedt de kosten van een verblijf in het ziekenhuis en een aantal andere kosten.

Deze verzekering maakt deel uit van de aanvullende ziektekostenverzekeringen, omdat ze de kosten helemaal of gedeeltelijk betaalt die de patiënt normaal zelf zou moeten betalen nadat de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds is tussengekomen.

In de meeste gevallen is er een vrijstelling of franchise voorzien. Dat wil zeggen dat u als verzekerde zelf een deel van de kosten moet dragen.