Uzelf

U bent de enige of één van de belangrijke kostwinners in uw gezin. Dan wilt u er ongetwijfeld ook voor zorgen dat uw dierbaren het verder goed blijven hebben indien u iets zou overkomen. En hebt u het geluk dat u veilig de kaap van de 60 jaar haalt, dan is de uitkering van het belegde kapitaal een interessante aanvulling op uw wettelijk en eventueel aanvullend pensioen.

De individuele levensverzekering is immers een uitstekende manier om kapitaal op te bouwen en koppelt rendabiliteit aan zekerheid. U geniet zowel van een fiscaal voordeel als van een gewaarborgd rendement. De gewaarborgde rentevoet wordt bovendien nog aangevuld met een winstdeelname.

Deze vorm van beleggen is mogelijk voor alle belastingplichtigen. Het maximum fiscaal aftrekbaar bedrag is beperkt tot 2.280 EUR per belastingplichtige (2014). Dit bedrag staat evenwel in verhouding met het beroepsinkomen. Het maximum aftrekbaar bedrag is bereikt vanaf een inkomen van 35.150 EUR. Het fiscaal voordeel bedraagt zo minstens 30%. Op de leeftijd van 60 jaar wordt een eenmalige en anticipatieve heffing voorzien van 10 % op het kapitaal.

Er is geen belastingheffing op de winstdeelname. Het kan dus interessant zijn om ook na uw 60ste levensjaar de levensverzekering nog een tijd te laten doorlopen.